Public
Authored by Vạn Sự 💬

Xem ngày Sát Chủ: Những điều ít biết về ngày Sát Chủ

Ngày Sát Chủ không xa lạ gì đối với những người chú ý xem lịch. Trong xem lịch thường dùng nhất chính là xem ngày tốt xấu, mà ngày Sát Chủ chính là một trong những ngày xấu nhất cần né tránh. Nếu có ai còn không biết ngày Sát Chủ là gì, có thể xem bài này để hiểu biết thêm Ngày Sát Chủ – Khái niệm, cách xem ngày và ý nghĩa.

Xem ngày Sát Chủ không khó, nhưng phần lớn người chỉ biết theo bảng sẵn mà xem ngày, cũng không hiểu biết cụ thể về việc xem ngày Sát Chủ này.

Xem ngày Sát Chủ Cách xem ngày Sát Chủ cũng có thể chia ra làm nhiều loại. Thường sử dụng nhất chính là xem ngày Sát Chủ theo tháng, còn có một vài loại khác như ngày Sát Chủ theo mùa, ngày Sát Chủ trong năm…

Ngày Sát Chủ trong tháng Ngày Sát Chủ là ngày xấu xuất hiện có quy luật, có chu kỳ riêng, tính theo cách phức tạp. Người bình thường sẽ rất khó để tính được cụ thể ngày Sát Chủ xuất hiện khi nào, bởi vậy mới cần tổng kết ra những quy luật dễ nhớ để tính ngày. Xem ngày Sát Chủ trong tháng có thể xem theo quy luật như sau.

Với ngày Sát Chủ Dương, chúng ta có tháng 1 có ngày Sát Chủ rơi vào ngày Tý, tháng 2, 3, 7 và tháng 9 ngày Sát Chủ rơi vào ngày Sửu, tháng 4 là ngày Tuất, tháng 5, 6, 8, 10 và 12 ngày Sát Chủ là ngày Thìn và tháng 11 là ngày Mùi.

Với ngày Sát Chủ Âm, ngày Sát Chủ sẽ rơi vào ngày Tỵ nếu là tháng giêng, ngày Tý tháng 2, ngày Mùi tháng 3. Tháng 4 là ngày Mão, tháng 5 ngày Thân, tháng 6 là ngày Tuất, tháng 7 ngày Hợi, tháng 8 ngày Sửu. Tháng 9 ngày Ngọ, tháng 10 ngày Dậu, tháng 11 là ngày Dần và tháng 12 ngày Sát Chủ rơi vào ngày địa chi Thìn.

Xem ngày Sát Chủ theo mùa, người xưa tổng kết được đại khái lựa chọn. Cho rằng ngày Sát Chủ nguy hiểm nhất trong mùa xuân là ngày Thân, vào mùa hạ thì tránh ngày Ngọ, mùa thu tránh ngày Mùi, mùa đông tránh ngày Dần.

Những ngày Sát Chủ trên không phải tất cả các ngày Sát Chủ nhưng là nên chú ý nhất trong các ngày Sát Chủ. Bởi vì ngày Sát Chủ cũng có mức độ tốt xấu khác nhau, có ngày xấu vô cùng, có ngày xấu nhưng không quá nguy hiểm, tỷ như ngày Sát Chủ – Thụ Tử. Mà những ngày Sát Chủ trên là tiêu biểu của mùa nguy hiểm nhất. Còn cụ thể ngày Sát Chủ là những ngày nào cũng có cả một danh sách dài, xem bài Ngày Sát Chủ là những ngày nào thì sẽ biết.

Chọn ngày kết hôn các cặp vợ chồng đều sẽ chọn ngày Hoàng Đạo để mà nên duyên thuận lợi, vợ chồng tương lai hạnh phúc. Tuy vậy, kỳ thực ngày kết hôn cũng không quá kén chọn, cho dù không chọn được ngày hoàng đạo cũng không sao, cuộc sống vợ chồng ăn ở vốn là do cả hai người cùng vun vén mà được hạnh phúc. Nhưng là cũng có một vài ngày mà người muốn kết hôn cần tuyệt đối tránh như ngày Tam Nương, ngày Sát Chủ và ngày Tam Tai.

Ngày Sát Chủ là một trong những ngày tuyệt đối kỵ hôn nhân. Kết hôn chú ý hợp mệnh nhưng cũng cần tránh ngày Sát Chủ, bởi vì ngày Sát Chủ có sát khí rất nặng, hành động ngày này dễ gặp vận rủi, đối với người bình thường không sao nhưng gặp người có vị thế ‘chủ’ liền càng dễ xảy ra chuyện. Mà trong đám cưới, cô dâu và chú rể chính là vai vế chủ nhân một cách tuyệt đối, cho nên khả năng gặp họa cực kỳ cao.

Cho nên, tuyệt đối không nên kết hôn vào ngày Sát Chủ. Đặc biệt là ngày Sát Chủ Thụ Tử, đây là ngày Sát Chủ đại hung tuyệt đối kỵ với hôn nhân. Cụ thể tìm hiểu qua bài Ngày Sát Chủ dương đặc biệt: Ngày Sát Chủ Thọ Tử.

Liên hệ: http://vansu.net

Hoặc mail: lienhe@vansu.net

Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 01653529856

Mxh: https://www.flickr.com/people/vansunet/

16 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment