Public
Authored by Vạn Sự 💬

Một vài cách chọn sim phong thủy thích hợp

Một chiếc sim phong thủy luôn được rất nhiều người tin phong thủy lựa chọn, nó có ý nghĩa và giá trị thiết thực hơn trong công tác giao lưu, đàm luận thông qua điện thoại, công việc làm ăn phát đạt… Sim phong thủy còn được cho là có thể đem lại may mắn, hạnh phúc, tài lộc, sự nghiệp công danh bay cao.

Hình ảnh có liên quan

Để chọn được một chiếc sim phong thủy thích hợp cho mình cũng không phải là điều dễ dàng. Ở đây, ta chọn sim phong thủy sẽ cần lưu ý ba yếu tố sau: Âm dương tương phối, Ngũ hành sinh – khắc, Nút sim đẹp.

Ngũ hành sinh – khắc

Mỗi người đều có cung hành mệnh bản mạng của mình, thuộc một trong năm mệnh Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Mà Ngũ hành mỗi hành đều có mối liên hệ mật thiết với nhau vô cùng vững chắc, đó là mối quan hệ tương sinh và tương khắc. Chọn sim số cho từng người cần hiểu biết từng người cung mệnh và quan hệ của cung mệnh này với những hành mệnh khác, từ đó chọn được số sim thích hợp.

Các mối quan hệ quy luật trong Ngũ hành là. Quy luật tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Quy luật tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Từ những quy luật trên, ta có thể thấy cách chọn sim phong thủy tốt nhất cho mình là chọn theo quy luật tương sinh. Thí dụ, nếu thân chủ sim là người mệnh Kim thì nên chọn số sim thuộc hành Thổ, Thổ sinh Kim, số sim hành Thổ sẽ trợ giúp cho người mệnh Kim phát triển.

Về cách chọn trên ta còn cần biết phân biệt sim Ngũ hành, tức là biết sim thuộc hành gì. Như thế nào phân biệt? Ta phân loại sim vào Ngũ hành bằng con số cuối của sim, mỗi hành trong Ngũ hành đều có con số đại biểu đặc trưng của mình, con số cuối của số sim thuộc hành nào vậy sim đó là thuộc hành đó. Các con số thuộc hành: Hành Kim là số 6, 7; Hành Thủy là số 1; Hành Mộc là số 3, 4; Hành Hỏa là số 9; Hành Thổ là số 2, 8; Số 5 là số trung hòa và số 0 không thuộc bất kỳ hành nào trong Ngũ hành.

Âm dương tương phối

Ngũ hành bị quan niệm là từng người bản mệnh, như vậy Âm dương là vạn vật sơ khai. Ở trong tử vi và phong thủy học, vạn vật hết thảy đều từ âm dương bắt đầu, chỉ có âm dương điều hòa, đạt đến cân bằng mọi thứ mới thuận lợi phát triển. Chọn sim số phong thủy đồng thời cũng đi theo nguyên lý này, một số sim phong thủy đẹp phải đạt được sự cân bằng về âm dương, tức âm dương tương phối. Một số sim có sự âm dương tương phối được cho là có thể giữ hòa khí giữa hai đối tượng trò chuyện liên lạc với nhau, mang lại sự ổn định, may mắn và hạnh phúc cho người dùng.

Sim số âm dương tương phối là chỉ số chẵn và số lẻ xuất hiện trong dãy số đạt được sự cân bằng nào đó. Thường thì sự cân bằng tốt nhất là năm số chẵn và năm số lẻ, tuy nhiên trong trường hợp thân chủ mệnh chủ dương thì chọn một số sim vượng âm, tức nhiều số chẵn lại tốt hơn.

Liên hệ: http://vansu.net

Hoặc mail: lienhe@vansu.net

Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 01653529856

Mxh: http://ttlink.com/vansunet

Edited
16 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment