Public
Authored by nhà thuốc lưu anh

Dorithricin có phải kháng sinh không?

THÀNH PHẦN

Mỗi viên ngậm Dorithricin germany chứa:
  • Tyrothricin: 0.5mg.
  • Benzalconium: 1mg.
  • Benzocain: 1.5mg.
[caption id="attachment_5155" align="aligncenter" width="450"]Dorithricin Hình ảnh: viên ngậm ho của đức Dorithricin[/caption]

Giá thuốc ngậm ho Dorithricin bao nhiêu?

Viên ngậm ho Dorithricin giá 60.000 đồng 1 hộp bán tại nhà thuốc Ngọc Anh, chúng tôi giao hàng toàn quốc.

[caption id="attachment_12517" align="aligncenter" width="450"]Dorithricin Germany Hình ảnh: Dorithricin Germany[/caption]

CHỈ ĐỊNH:

Dorithricin điều trị tất cả các giai đoạn của viêm họng, viêm khoang miệng nhanh chóng

Các giai đoạn của viêm họng:

  • Nóng, xước hoặc ngứa trong cổ họng.
  • Thở khó.
  • Đau họng nghiêm trọng.

Lời khuyên:

Khi bị viêm họng bạn nên bắt đầu dùng Dorithricin ® càng sớm càng tốt - trước khi bệnh đau cổ họng của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không bắt đầu dùng Dorithricin sớm cho đến giai đoạn sau của viêm họng và đã trở nên nghiêm trọng hơn khiến bạn đau họng hoặc nuốt khó khăn, Dorithricin ® vẫn có thể điều trị nhanh chóng và hiệu quả các triệu chứng.

giá thuốc ngậm ho Dorithricin

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Thuốc ngậm ho Dorithricin  có thể được sử dụng nhiều lần trong ngày khi cần thiết. Đơn giản chỉ cần cho 1-2 viên thuốc hòa tan từ từ trong miệng mỗi 2-3 giờ.

Khi cho trẻ em dùng Dorithricin ® cần lưu ý chúng có thể bị nuốt vào họng và gây nghẹn thở. Do đó trẻ cần đủ lớn để có thể nhận thức không nuốt cả viên Dorithricin.

42 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment