Public
Authored by nhà thuốc lưu anh

Waisan là thuốc gì?

Trong bài viết này, nhà thuốc online Lưu Anh giới thiệu đến các bạn sản phẩm thuốc Waisan được sản xuất độc quyền bởi công ty dược phẩm Bidiphar là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất nước ta với công nghệ hiện đại hàng đầu.

Waisan là thuốc gì?

Thuốc Waisan có thành phần chính là Eperison hydroclorid với hàm lượng 50 mg, và 1 số tá dược khác vừa đủ 1 viên thuộc nhóm thuốc tăng trương lực cơ.

Thuốc Waisan có tác dụng gì?

Thuốc Waisan có tác dụng sau:
  • Cải thiện các triệu chứng tăng trương lực cơ trong các bệnh lý viêm quanh khớp vai, hội chứng đốt sống cổ và đau thắt lưng.
  • Điều trị liệt cứng trong bệnh lý mạch máu não, liệt cứng do tủy, thoái hoá đốt sống cổ, di chứng sau phẫu thuật, di chứng sau chấn thương, xơ cứng cột bên teo cơ, bại não, thoái hoá tủy, bệnh lý mạch máu tủy và các bệnh lý năo tủy khác.

Thuốc Waisan giá bao nhiêu?

Thuốc Waisan giá 150.000 đồng 1 hộp bán tại nhà thuốc Lưu Anh, chúng tôi giao hàng toàn quốc.

Xem thêm sản phẩm khác của chúng tôi:

23 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment